ARCHPOINT

ARCHPOINT - architektonický a projekčný ateliér založený 2 architektmi z Nového Mesta nad Váhom - Ing. arch. Martin Fabian a Ing. arch. Róbert Kimle. V oblasti architektúry, projektovania a výstavby pracujeme od roku 2007, pričom za tento čas sme nazbierali dostatok skúseností nielen pri práci s "papierom", ale predovšetkým praktických poznatkov pri konkrétnych realizáciách.

"Kvalitná architektúra je taká, ktorá je nadčasová a jej estetické a funkčné kvality nepodliehajú módnym trendom, jej životnosť je limitovaná len použitými materiálmi."

V názve máme síce POINT, ale v skutočnosti to je skupina bodov, ktorá spolu vytvára funkčnú a efektívnu skupinu schopnú poskytnúť komplexné služby v oblasti architektúry a projektovania. S tým je spojená tiež inžinierska činnosť, poradenstvo a ostatné nadväzujúce služby. Pracujeme s tímom, v rámci ktorého každú zákazku konzultujeme a snažíme sa zákazníkovi poskytnúť ten najlepší výsledok. A to samozrejme nielen z hľadiska samotnej architektúry - teda výzoru, rovnako dôležité je aj konštrukčné riešenie a riešenie inžinierskych sietí a technických zariadení. ARCHPOINT úzko spolupracuje so špecializovanými projektantmi zo všetkých oblastí stavebných profesií. Naše návrhy kladú dôraz na úsporu energií pri bytovej výstavbe, zákazníkom optimalizujeme ich budúci domov tak, aby bola vyvážená energetická efektívnosť a výška vstupných nákladov. Vo všeobecnosti platí, že každý jeden projekt, príp. každá jedna zákazka a najmä každý jeden investor je iný - a tak treba k projektovaniu aj pristupovať. My vám vypracujeme Projekt na mieru, vaše požiadavky spojíme s našou odbornosťou a skúsenosťami.

Najlepšou referenciou je pre nás spokojný zákazník, a takých neustále pribúda. Budeme radi, ak budete ďalší z nich. ARCHPOINT je naozaj dobrým partnerom pre výstavbu.