ČO PONÚKAME?

 • Moderné koncepcie zastavovacích plánov a štúdií
 • Návrhy nových zón IBV (individuálna bytová výstavba)
 • Priemyselné a rekreačné zóny
 • Vypracovanie územných plánov pre celé obce, územné plány zón
 • Regenerácia zastaralých a nefunkčných plôch a areálov

PREČO SI VYBRAŤ NÁS?

 • V každom návrhu zohľadňujeme špecifické potreby územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj
 • Stanovujeme reálne možnosti optimálneho využitia územia, funkčného vymedzenia a usporiadania plôch
 • Poznáme problematiku aj vidieckeho prostredia, v ktorom treba zohľadňovať iné skutočnosti ako v mestách
 • Ponúkame priaznivý pomer kvalita/cena
 • Stojíme si za serióznym prístupom, dodržiavame termíny a dohody

CENA

AKO TVORÍME CENOVÚ PONUKU?

Ku všetkým riešeným projektom je potrebné pristupovať naozaj individuálne, a to isté platí aj o cene. Cenu zákazníkovi radi stanovíme po osobnej dohode a poskytnutí vstupných informácií:

 • Dohodneme si osobné stretnutie.
 • Vypočujeme si vaše vstupné požiadavky a prezrieme dostupné dokumenty.
 • Do dohodnutého termínu zašleme cenovú ponuku.

PORTFÓLIO

POSLEDNÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY